Donateurs

 • Zangavonden en concerten organiseren brengt kosten met zich mee. Het streven

van Vox Humana is deze de gemeenschap gratis aan te bieden, en dus geen

entree kosten te vragen. Om de kosten hiervan toch te kunnen dragen zijn wij blij dat

er binnen de vereniging donateurs zijn, die met een jaarlijkse minimale bijdrage van

€ 10,- het koor financieel ondersteunen. Bij tweejaarlijkse concerten worden bedrijven

en instanties gevraagd om het concert te sponsoren.

 • Wilt u het koor als donateur ondersteunen of bij concerten sponsoren, om onze

activiteiten te ondersteunen? Alle hulp is welkom! U wordt dan via een nieuwsbrief

regelmatig op de hoogte gehouden van de verwikkelingen binnen het koor, en ontvangt

u bij concerten een uitnodiging.

 • Hiervoor kunt u contact op nemen met een van de koorleden of bij de penningmeester

van de vereniging. De heer H. Blok

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  euro1