Laatste nieuws

Er zijn nog cd’s verkrijgbaar van onze laatste cd “Groot en toch dichtbij”   opgenomen in 2010, met 18 prachtige nummers er op. M.m.v. Marcel van de Ketterij (orgel) Jacques Marcus (fluit)Johan v.d. Graaf (piano) en Marleen en Marieke Regterschot (sopranen). Kosten: € 10,00. Neem hiervoor contact op met een v/d leden of bestuursleden

 

Vox Humana start met repetities

Het Christelijk Gemengd koor Vox Humana start weer met de wekelijkse repetities op woensdag 4 september 2019
We zingen elke woensdag avond in Het Open huis achter de Ned. Hervormde kerk in Oldebroek.
Aanvang om 19.30 uur. Als koor nodigen wij u graag uit om eens een avond vrijblijvend te komen zingen met ons, dan kunt u het ervaren of u het fijn vind om samen te zingen.
We zingen Psalmen, gezangen, eenvoudige geestelijke liederen en ook wel enkele grotere stukken, en voor kerst gaan we het Kerstoratorium Licht en Vrede geschreven door Martin Zonneberg uitvoeren en verder verlenen we nog medewerking in kerken en in bejaarden of verzorgings tehuizen. Wat ook altijd fijn is om te doen.
Wij als koor willen u graag ontmoeten op onze eerste repetitieavond om samen te zingen en u kunt de sfeer proeven op de repetities en om in de pauze een kopje koffie te drinken en even bij te kletsen.

woensdag 7 juni hebben we gezongen in woonzorgcentrum Mariposa in het Harde, hieronder enkele foto’s

 

 

Op 12 april vond de uitreiking plaats van de Rabo Bank clubkasfonds cheques in het cultuur huis in Oldebroek. Vox Humana mocht een mooi bedrag ontvangen, waarvoor we iedereen die op ons gestemd heeft voor willen bedanken.

 

 

Oldebroek, Tijdens de goed bezochte ledenvergadering op 20 februari van het Christelijk Gemengd koor Vox Humana uit Oldebroek werden maar liefst 4 leden gehuldigd voor hun 40 jaar lidmaatschap :
Bertha Pleiter, Jannie van het t Hul, Jennie Port en Klazien Spaan.
De voorzitter sprak de jubilarissen toe dat ze nog vele jaren met plezier mogen blijven zingen.
Zij ontvingen uit handen van het bestuur een mooie bos bloemen en een oorkonde.
Na de pauze, waarin een hapje en een drankje werd genuttigd, werden de verschillende leden bedankt voor hun bijdrage aan het koor zoals: de fam. Van de Heuvel voor de verzorging van de worstactie, Piet van de Streek voor het taxivervoer, Gré van de Maaten van de commissie Lief en Leed, en het kostersechtpaar voor de verzorging tijdens de zangavonden in het jeugdgebouw. Zij allen kregen bloemen of een cadeaubon overhandigd.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom op de woensdag avond van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Hieronder foto’s van de ledenvergadering van 20-02-2019