Laatste nieuws

Er zijn nog cd’s verkrijgbaar van onze laatste cd “Groot en toch dichtbij”   opgenomen in 2010, met 18 prachtige nummers er op. M.m.v. Marcel van de Ketterij (orgel) Jacques Marcus (fluit)Johan v.d. Graaf (piano) en Marleen en Marieke Regterschot (sopranen). Kosten: € 10,00. Neem hiervoor contact op met een v/d leden of bestuursleden

 

Vox Humana start met repetities

Het Christelijk Gemengd koor Vox Humana start weer met de wekelijkse repetities op 29 augustus 2018
We zingen elke woensdag avond in Het Open huis achter de Ned. Hervormde kerk in Oldebroek
en we beginnen om 19.45 uur. Als koor nodigen u graag uit om eens een avond vrijblijvend
te komen zingen met ons, dan kunt u ondervinden of u het fijn vind om samen te zingen.
We zingen Psalmen , Gezangen, eenvoudige liederen en ook wel enkele grotere stukken, en voor kerst gaan we
de Kerstcantate: Een Nieuw Begin van Johan Bredewout uitvoeren en verder werken we nog mee in kerken en in bejaarden of verzorgings huizen. Wat ook altijd fijn is om te doen.
Wij als koor willen u graag ontmoeten op onze eerste repetitie om samen te zingen en kunt u de sfeer proeven op de repetities en om in de pauze een kopje koffie te drinken en even bij te kletsen

woensdag 7 juni hebben we gezongen in woonzorgcentrum Mariposa in het Harde, hieronder enkele foto’s

 

 

Op 12 april vond de uitreiking plaats van de Rabo Bank clubkasfonds cheques in het cultuur huis in Oldebroek. Vox Humana mocht een mooi bedrag ontvangen, waarvoor we iedereen die op ons gestemd heeft voor willen bedanken.

 

Onlangs 28-02-2018 werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van het Chr. Gem. Koor Vox Humana uit Oldebroek. Na de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester kwam de bestuursverkiezing aan bod. Aftredend en herkiesbaar in het bestuur waren Mevr. Klazien Spaan en mevr. Trijnie Groeneveld. Er kwam geen reactie van uit de leden, dus blijven de betreffende bestuursleden zitting houden in het bestuur.  Na de pauze, waarin een hapje en een drankje werd genuttigd, werden de verschillende leden bedankt voor hun bijdrage aan het koor zoals: de fam. Van de Heuvel voor de verzorging van de worstactie, Piet van de Streek voor het taxivervoer,  Gré van de Maaten  van de commissie Lief en Leed,  en het kostersechtpaar voor de verzorging tijdens de zangavonden in het jeugdgebouw. Zij allen kregen bloemen of een cadeaubon overhandigd.

Daarna kwamen de jubilarissen aan de beurt. 4 leden zijn 40 jaar lid van het koor:  Willem en Eef van de Heuvel , Coba van ‘t Hul – Junte en Els Bastiaan – Leusink
.  Zij kregen een bos bloemen en een plaquette.

De komende activiteiten staan voor het koor binnenkort op de agenda:  een krentebroodactie voor Pasen, het passie- en Paasconcert op 31 maart, maar ook de verschillende optredens van het koor in bejaardentehuizen en een kerstconcert met het I.C.G. koor uit ’t Harde. (zie agenda op deze site)

Na een goede vergadering werd er afgesloten met het zingen van een lied.

 

Hieronder foto’s van de ledenvergadering van 28-02-2018